Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 

Interna projektmöten

2000


18-19 februari, Uppsala universitet. Huvudsakligt innehåll: Planering av projektet.

5-7 maj, Linköpings universitet. Huvudsakligt innehåll: Seminarier kring texter författade av projektets medlemmar.

1 oktober, Helsingfors universitet. Huvudsakligt innehåll: Överläggningar om hittillsvarande och planerad verksamhet.

27 november, Uppsala universitet. Huvudsakligt innehåll: Överläggningar om hittillsvarande och planerad verksamhet.

2001


18 april, Göteborgs universitet. Huvudsakligt innehåll: Diskussioner kring projektets synsätt på prosodi.

19 september, Lunds universitet. Huvudsakligt innehåll: Överläggningar om hittillsvarande och planerad verksamhet.

9 november, Uppsala universitet. Huvudsakligt innehåll: Överläggningar om hittillsvarande och planerad verksamhet.

2002


14-15 februari, Linköpings universitet. Huvudsakligt innehåll: Förberedelser inför projektets panel vid konferensen ICCA 02 i form av presentationer och textseminarier.

2003


12-13 maj, Linköpings universitet. Huvudsakligt innehåll: Föredrag och diskussioner kring fenomenen turtillägg och apokoinoukonstruktioner.

22-23 oktober, Helsingfors universitet. Huvudsakligt innehåll: Individuella projektpresentationer samt verksamhetsrapporter.

2004


1-2 april, Göteborgs universitet. Huvudsakligt innehåll: Individuella projektpresentationer samt termdiskussion om svenska motsvarigheter till centrala termer inom samtalsanalys.

2-3 december, Uppsala universitet. Huvudsakligt innehåll: Individuella projektpresentationer, verksamhetsrapporter samt diskussioner kring framtida gemensamma aktiviteter efter projektets slut.

 

 
Projekt-möten
  

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén