Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 

Projektantologi #1

 


Samtal och grammatik.

Studier i svenskt samtalsspråk.

Redaktörer: Jan Anward & Bengt Nordberg.

Utgivningsår: 2005.

Lund: Studentlitteratur.

 

Boken är slut på förlaget, men har återpublicerats av Linköping University Electronic Press. Du hittar den här (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-31965).

Inom kort kommer den tryckta boken att kunna köpas från Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet. Detaljer om detta annonseras här.

 

  Innehållsförteckning    
  1. Jan Anward & Bengt Nordberg Inledning.   S. 5–9.
  2. Jan Lindström Grammatiken i interaktionens tjänst. Strukturella aspekter på turorganisation.   S. 11–53.
  3. Niklas Norén Apokoinou i samtal. En inledande definition, sekventiell avgränsning och analys av en samtalsgrammatisk konstruktion.   S. 55–87.
  4. Linda Jönsson Tal i tal. Grammatiska konstruktioner av anföring i tonårsflickors samtal.   S. 89–108.
  5. Anna Lindström & Karin Ridell Att inte vara till besvär: En studie av hur pensionärer efterfrågar praktisk hjälp under hemtjänstbesök.   S. 109–118.
  6. Susanna Karlsson Modalitet i interaktion – en studie av jag tycker och tycker jag.   S. 119–138.
  7. Jenny Öqvist I samhörighetens tjänst. Användningen av pronomenen han och hon i initialposition.   S. 139–156.
  8. Gustav Bockgård Små ord som förändrar världen. Om några användningar av responspartiklar i svenska samtal.   S. 157–184.
  9. Jenny Nilsson I och för sig i kontext.   S. 185–200.
  10. Cajsa Ottesjö Iallafall som diskursmarkör.   S. 201–229.
  11. Per Linell En dialogisk grammatik?   S. 231–328.
 
Antologi 2
  

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén