Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 

Externa arrangemang

 

Workshop


Prosodi i interaktion. 20 september 2001, Institutionen för lingvistik, Lunds universitet.

Inbjudna medverkande: Professor Gösta Bruce och Docent Merle Horne.

Symposium


Prosody and Interaction. 10-11 november 2001, institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Externa talare:
Professor Peter Auer (Freiburg), Professor Gösta Bruce (Lund), Professor Elizabeth Couper-Kuhlen (Konstanz), Docent Merle Horne (Lund), Professor Ulrika Nettelbladt (Lund), Richard Ogden (York) och Professor Margret Selting (Potsdam).

Talare från projektet:
Professor Jan Anward, Gustav Bockgård och Anna Lindström.

PROGRAM (pdf)


Konferens

Grammar in conversation – looking backwards and forwards. 30 september 2005, Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk.

Plenartalare:
Professor Peter Auer (Freiburg), Professor Elisabeth Couper-Kuhlen (Potsdam) samt Professor Margret Selting(Potsdam).

Talare från projektet:
Jan Lindström, Niklas Norén, Cajsa Ottesjö och Jenny Öqvist.

PROGRAM (pdf)

 

 
Arrangemang
  

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén