Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 

Projektantologi #2

 


Interaktion och kontext.

Nio studier av svenska samtal.

Redaktörer: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen.

Utgivningsår: 2007.

Lund: Studentlitteratur.

 

  Innehållsförteckning    
  1. Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen Inledning.   S. 7–18.
  2. Jan Lindström &
Per Linell
Roli å roli. X-och-x som samtalspraktik och grammatisk konstruktion.   S. 19-90.
  3. Anne-Marie Londen & Jan Lindström Att komma till en konklusion. Konjunktionerna så att och men att i svenskt samtalsspråk.   S. 91-138.
  4. Gustav Bockgård Syntax och prosodi vid turbytesplatser. Till beskrivningen av svenskans turtagning.   S. 139-183.
  5. Jan Anward Att befolka samtalsrummet. En fallstudie.   S. 185-200.
  6. Cajsa Ottesjö Önskelistor och sportlov – två kommunikativa projekt i ett informellt flerpersonssamtal. En studie av återgående praktiker och deras språkliga resurser i samtal.   S. 201-246.
  7. Karolina Wirdenäs Solidaritet i gruppsamtal. Om att svara tillsammans.   S. 247-272.
  8. Jonna Ahti Mena du att ja sku hålla käft?” Om konflikter och argumentation i ett finlandssvenskt chattrum   S. 273-302.
  9. Anna Lindström & Hanna Bergeå Klander, identitet och professionell solidaritet. Analyser av klagomål i möten mellan lantbrukare och naturvårdsrådgivare.   S. 303-324.
  10. Camilla Lindholm Hur en talare med demenssjukdom använder fasta uttryck som resurs.   S. 325 - ??.

 

 

 

 
Antologi 2
  

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén