Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 


Projektets deltagare

På denna sida återfinns en förteckning över de personer som har deltagit i projektet på olika sätt. Ursprungligen var projektets deltagare verksamma vid de fyra universiteten i Göteborg, Helsingfors, Uppsala och Linköping. Numera är vissa deltagare verksamma på annat håll, men de är fortfarande listade under sin ursprungliga akademiska tillhörighet.

Klicka på den blåa kulan för att komma tillbaka upp på sidan.

lila kulaGöteborg - Institutionen för svenska språket

Delprojekt:  Verbkonstruktioner, partiklar och modalitet

Besöksadress:
Humanisten,
Renströmsgatan 6, Göteborg
Postadress:
Institutionen för svenska språket
Göteborgs universitet
Box 200,
405 30  Göteborg

FD Elisabet Engdahl (vetenskapligt ansvarig)
tfn. 031 - 773 52 14
e-post elisabet.engdahl@svenska.gu.se
hemsida www.ling.gu.se/~engdahl

tfn FD Susanna Karlsson
046 - 222 98 46
e-post susanna.karlsson@nordlund.lu.se

FD Catrin Norrby
Dep. of German and Swedish Studies
University of Melbourne
Parkville
Vic 3010
Australien
tfn. + 61 - 3 - 8344 5207

e-post catrinn@unimelb.edu.au

FD Karolina Wirdenäs (associerad)
tfn. 08-16 20 00
e-post Karolina.Wirdenas@nordiska.su.se

FD Jenny Nilsson
tfn. 031 -7735283
e-post Jenny.Nilsson@svenska.gu.se

FD Cajsa Ottesjö (associerad)
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
e-post Cajsao@ling.gu.se

lila kulaHelsingfors - Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur

Delprojekt: Fältanalys av turinledningar och -avslutningar

Besöksadress:
Unionsgatan 40, flygel B, 4. våningen.
Helsingfors
Postadress:
Nordica
Helsingfors universitet
P.O. Box 24,
FI - 000 14  Helsingfors

Prof. Anne-Marie Londen (vetenskapligt ansvarig)
tfn. 358 - 9 - 191 22 511
e-post Anne-Marie.Londen@cc.helsinki.fi

FD Jan K. Lindström, forskare
tfn. 358 - 9 - 191 23 007
e-post Jan.K.Lindstrom@helsinki.fi

FD Camilla Lindholm (associerad)
tel. +358-(0)9-191 24 203
e-post camilla.lindholm@cc.helsinki.fi

FM Maria Fremer (associerad)
tfn. +358 9 191 24024
e-post maria.fremer@helsinki.fi

FM Jonna Ahti (projektassistent)
tfn. +358 9 191 22 502
e-post jonna.ahti@helsinki.fi

lila kulaLinköping - Institutionen för språk och kultur

Delprojekt:
Apokoinou-konstruktionen
| Återgivet tal i talspråk | Flerledade frågor | Deiktiska uttrycks funktioner i samtal

Besöksadress:
Campus Valla
Universitetsvägen, Mjärdevi, Linköping
Postadress:
Linköpings universitet
Inst. för kultur och kommunikation
Avd. för språk och kultur
581 83 Linköping

Prof. Jan Anward (vetenskapligt ansvarig)
Projektkoordinator 2003-2004
tfn. 013 - 28 40 37 
e-post Jan.Anward@liu.se

Prof. Per Linell (vetenskapligt ansvarig) 
tfn. 013 - 28 20 10 
e-post Per.Linell@liu.se

FD Linda Jönsson
tfn. 013 - 28 23 27
e-post Linda.Jonsson@liu.se

FD Jenny Öqvist
e-post jenny.oqvist@sofi.se

FD Niklas Norén
Projektadministratör 2001-2004
tfn 018-611 99 38
e-post niklas.noren@neuro.uu.se

FD Johan Hofvendahl, (associerad)

lila kulaUppsala - Institutionen för nordiska språk

Delprojekt
Deixis, kropp och referens | Turtilläggens grammatik | Gemensamma konstruktioner |
Emotiva och kognitiva interjektioner

Besöksadress:
Språkvetenskapligt centrum (SVC)
Villavägen 4, Uppsala
Postadress:
Institutionen för nordiska språk
Uppsala universitet

Box 527
751 20  Uppsala

Prof. em. Bengt Nordberg
Projektkoordinator 2001-2002
tfn. 018 - 471 12 91
e-post Bengt.Nordberg@nordiska.uu.se

Anna Lindström, (vetenskapligt ansvarig)
PhD Sociology, FD Nordiska språk
tfn. 019 - 30 37 62
e-post anna.lindstrom@hum.oru.se

FD Mats Eriksson, forskarassistent (t.o.m. 30/6-2001)

FD Gustav Bockgård
e-post Gustav.Bockgard@nordiska.uu.se

FD Håkan Landqvist
e-post hakan.landqvist@mdh.se

 
Till sidans topp
 

Personer deltar från följande Universitet

 

 
Deltagare
 
  

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén