Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier   Institutionen för socialt arbete   Institutionen för nodiska språk

Ofti 39

21-22 september 2023

Deltagare

 

Adrian Kerrison Department of Culture and Society, Linköping University adrian.kerrison@liu.se
Agnes Löfgren Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Linköpings universitet agnes.lofgren@liu.se
Alexander Stein Department of Communication and Psychology, Aalborg University alexanders@ikp.aau.dk
Ali Reza Majlesi Inst. för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet ali.reza.majlesi@edu.su.se
Amanda Hoskins Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet amanda.hoskins@liu.se
Andreas Nord Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet andreas.nord@nordiska.uu.se
Ann-Carita Evaldsson Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet ann-carita.evaldsson@edu.uu.se
Anna Ekström Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet anna.ekstrom@liu.se
Anna Lindström Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet anna.lindstrom@nordiska.uu.se
Azar Raoufi Masouleh Inst. för svenska och flerspråkighet, Stockholms Universitet azar.raoufi.masouleh@su.se
Catrin Norrby Inst. för svenska och flerspråkighet, Stockholms Universitet catrin.norrby@su.se
Charlotta Plejert Department of Biomedical and Clinical Sciences, Division of Sensory Organs and Communication, Linköping University charlotta.plejert@liu.se
Christina Samuelsson Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet christina.samuelsson@ki.se
Clara Iversen Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet clara.iversen@uu.se
Constanze Ackermann-Boström Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet constanze.ackermann_bostrom@edu.uu.se
Daniel Skog Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet daniel.skog@nordiska.uu.se
Elias Ingebrand CLINTEC, Karolinska Institutet elias.ingebrand@ki.se
Elin Nilsson Institutionen för Kultur och Samhälle, Linköpings universitet elin.nilsson@liu.se
Elisabeth W. Apicella Germanistic Linguistics, University of Mannheim/Linköping University elisabeth.apicella@students.uni-mannheim.de
Emily Hofstetter Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Linköpings universitet emily.hofstetter@liu.se
Erik Boström Universitetsbiblioteket, Göteborgs bibliotek erik.bostrom@ub.gu.se
Fabiola Stein Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet fabiola.stein@edu.uu.se
Frida Höglund Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet frida.hoglund@uu.se
Gunilla Jansson Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet gunilla.jansson@su.se
Gunlög Sundberg Inst. för svenska flerspråkighet, Stockholms universitet gunlog.sundberg@su.se
Gustav Lymer Inst. för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet gustav.lymer@edu.su.se
Hanna Fredriksdotter Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet hanna.fredriksdotter@edu.uu.se
Hanna Sofia Rehnberg Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet hannasofia.rehnberg@nordiska.uu.se
Hedda Söderlundh Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola hedda.soderlundh@sh.se
Helen Melander Bowden Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet helen.melander@edu.uu.se
Helena Tegler Avdelningen för specialpedagogik, Mälardalens universitet helena.tegler@mdu.se
Ilkka Arminen Helsinki Institute of Urban and Regional Studies (Urbaria), Helsinki University ilkka.arminen@helsinki.fi
Inga-Lena Johansson BKV/Logopedprogrammet, Linköpings universitet inga-lena.johansson@liu.se
Inga-Lill Grahn Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet inga-lill.grahn@svenska.gu.se
Jeanette Hope Institutt for språk og litteratur, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) jeanette.hope@ntnu.no
Karianne Skovholt Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Karianne.Skovholt@usn.no
Kristin Børde Elstrand Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo kristinelstrand@gmail.com
Lina Nyroos Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola lina.nyroos@sh.se
Linda Nordenskjöld Narfström Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola linda.nordenskjold.narfstrom@sh.se
Louise Tranekjær Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet louiset@ruc.dk
Madeleine Wirzén Institutionen för Tema - Tema Barn, Linköpings universitet madeleine.wirzen@liu.se
Maria Johansson Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet maria.i.johansson@nordiska.uu.se
Marie Flinkfeldt Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet marie.flinkfeldt@uu.se
Marie Sörlin Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet marie.sorlin@nordiska.uu.se
Nigel Musk Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet nigel.musk@liu.se
Niklas Norén Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet niklas.noren@edu.uu.se
Noriko Tsuchiya Department of Social Welfare, Rissho University, Japan norikot0915@gmail.com
Polly Björk-Willén Pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet polly.ahagen@gmail.com
Rein Ove Sikveland Institutt for språk og litteratur, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) rein.o.sikveland@ntnu.no
Salla Kurhila Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet salla.kurhila@helsinki.fi
Sara Hellman Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola sara_hellman@outlook.com
Siliva Kunitz Inst. för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet silvia.kunitz@liu.se
Stina Ericsson Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet stina.ericsson@svenska.gu.se
Susanna Andersson Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet susanna.andersson@oru.se
Susanna Karlsson Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet susanna.karlsson@gu.se
Sören Beck Nielsen Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen sbnielsen@hum.ku.dk
Ulrika Bennerstedt Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet ulrika.bennerstedt@edu.su.se
Viktoria Strandberg Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet viktoria.strandberg@gu.se